Home / Restaurants-Japanese / Fujiyama Japanese Steak House

Fujiyama Japanese Steak House

Restaurants-Japanese
Fujiyama Japanese Steak House

217-342-3833

Fujiyama Japanese Steak House

1302 Ave Of Mid-America Effingham